ביקורות בעסקים

ביקורות בשטח - איגוד הרבנים בישראל

ביקורות המפקחים והרבנים בעסקים:

 

   

 

מהלך הביקורות

בביקורות נמצאו מפקחי הכשרות בעסקים.

חודדו הנהלים לבעלי העסקים בשטיפת ירקות העלים והדרכה למפקחים על ביצוע העבודה כנדרש.

 

עדכון כשרות ופיקוח אחרון לשנת התשע"ט

 

המלצות ופגישות צוות הרבנים:

 

הרב אשר בן חיים נפגש עם הרב מאיר פרץ שליט"א, רב הקהילה החרדית בחיפה.

 

האדמו"ר הרב יגאל שריקי שליט"א ממליץ ומברך את הארגון:

 

נשיא איגוד הרבנים בישראל הרב חיים לוי שליט"א ומנכ"ל הארגון ר' מאיר רפאל חי ביטון בביקורות.

 

בדיקת סחורה בעסקים.

ביקרות ע"י הרב אברהם בראלי שליט"א – עפולה.

6.1.2020 – 16.01.2020

ביקורות בעיר עכו – משגיח ר' טל נחמני הי"ו 

      

מוצאי שבת – 17.01.2020

הכשרת מסעדת הבגט

 

ביקורת מסעדת הבגט

הכשרת עסק בערד

 

ביקרות צפון 2.2.2020

הרב אברהם בראלי בביקורות

 

ביקורות יום א' 9.2.2020

ביקורות 15.02.20 ועד 01.02.2020

נגישות