ביקורות בעסקים

ביקורות בשטח - איגוד הרבנים בישראל

ביקורות המפקחים והרבנים בעסקים:

 

   

 

מהלך הביקורות

בביקורות נמצאו מפקחי הכשרות בעסקים.

חודדו הנהלים לבעלי העסקים בשטיפת ירקות העלים והדרכה למפקחים על ביצוע העבודה כנדרש.

 

עדכון כשרות ופיקוח אחרון לשנת התשע"ט

 

המלצות ופגישות צוות הרבנים:

 

הרב אשר בן חיים נפגש עם הרב מאיר פרץ שליט"א, רב הקהילה החרדית בחיפה.

 

האדמו"ר הרב יגאל שריקי שליט"א ממליץ ומברך את הארגון:

 

פגישה והמלצה של הרב פרץ מאיר נשיא מוסדות שבילי אור ורב הקהילה החרדית בחיפה עם מנכ"ל הארגון הרב מאיר רפאל חי ביטון

הרב חיזק את האגון ואת בעלי העסקים על כך שבחרו בפיקוח של איגוד הרבנים.

הרב פרץ ומנכ"ל איגוד הרבנים בישראל

נשיא איגוד הרבנים בישראל הרב חיים לוי שליט"א ומנכ"ל הארגון ר' מאיר רפאל חי ביטון בביקורות.

 

בדיקת סחורה בעסקים.

ביקרות ע"י הרב אברהם בראלי שליט"א – עפולה.

6.1.2020 – 16.01.2020

ביקורות בעיר עכו – משגיח ר' טל נחמני הי"ו 

      

מוצאי שבת – 17.01.2020

הכשרת מסעדת הבגט

 

ביקורת מסעדת הבגט

הכשרת עסק בערד

 

ביקרות צפון 2.2.2020

הרב אברהם בראלי בביקורות

 

ביקורות יום א' 9.2.2020

ביקורות 15.02.20 ועד 01.02.2020

נגישות