המלצות גדולי הדור

המלצות גדולי הרבנים בישראל

בתאריך כ"ח חשון התש"פ הגיעו צוות רבני האיגוד הרב חיים לוי שליט"א והרב אשר ב. חיים שליט"א לקבל את ברכתו והכוונתו של הגאון רבי חיים וולקין שליט"א בנו של הרב הגאון רבי אהרון וולקין.

                    

נגישות