סמל הבד''צ והפיקוח שלנו

סמל הכשרות שלנו יהיה רק עם ישנה תעודת כשרות מטעם הרבנות בבית העסק.

על הסמל יהיה כתוב את המלל "כשר" בהשגחת איגוד הרבנים בישראל.

ישנם סוגים רבים של ארגוני רבנים בישראל ובחו"ל ועל כן יש לבדוק האם הסמל שראיתם בבית העסק תואם לסמל המופיע באתר.

 

במידה ואין כשרות של הרבנות בבית העסק סמל הפיקוח יהיה בנוסח הבא:

"בפיקוח" איגוד הרבנים בישראל.

עסקים אשר מציגים את המקום שלהם כמפוקחים ע"י הארגון שלנו ואין להם כשרות של הרבנות יוכלו להציג את המקום כמפוקח ע"ג שלט או מתקן מבלי לרשום את המילה "כשר"

נגישות