מכירת חמץ

מכירת חמץ פסח התשפ"ב 2022 באינטרנט

שע"י איגוד הרבנים בישראל לשנת תשפ"ב 2022.
אני החתום מטה, נותן כוח ורשות להרה"ג חיים לוי שליט"א נשיא איגוד הרבנים והרב אברהם ויצמן שליט"א מנכ"ל ובעלים של הארגון ולצוות הרבנים מטעם איגוד הרבנים ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.
ובזה אני מגלה דעתי, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לי, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

מכירת חמץ

אני מאשר שיימכרו לי את החמץ
נגישות