פרשת השבוע

הפרשה נקראת פרשת תולדות כי בו התורה מספרת על לידתה של האומה היהודית והתורה פותחת בתפילתם של יצחק ורבקה על ילדים והשם שומע תפילתם אחרי תחנונים רבים ותהר רבקה ואז קורה דבר מענין ותלך רבקה לדרוש את השם ומסביר רש"י שהלכה לבית מדרש של שם ועבר ומדוע הלכה כיון שקרה לה דבר מענין שהיא היתה עוברת ליד בתי מדרשות התינוק רצה לצאת וכשהיתה עוברת ליד בית עבודה זרה הוא גם רצה לצאת וזה היה דבר פלא בשבילה ולכאורה נשאלת השאלה מה כל כך לא מובן והרי זה אומר שיש לה בן אחד צדיק ובן אחד לא ומה יש לשאול עד כדי כך ותלך לדרוש את השם לשאול את החכמים שהיו באותו דור שם ועבר והרי היו דברים מעולם קיין והבל שם וחם יצחק וישמעאל ואף במשפחתה היה את לבן ורבקה ואם כן צריך להבין על מה הלכה לדרוש את השם ? אלא אומרים רבותינו דבר נפלא דבאמת כל מה שאמרנו היה נכון אילו זה היה הריון טבעי או אז יתכן שבן אחד דומה להוריו הקדושים ובן אחד דומה לאחי האם כרוב הבנים כמו שאומרת הגמרא בבא בתרא דף קי' עמוד א' אבל כאן הרי רבקה עקרה היתה ולא נפקדה אלא בתפילה ועתירה ככתוב "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו " והתפילה שינתה מידת הדין למידת הרחמים כעתר זה המהפך התבואה כמו שאומרת הגמרא סוכה דף יד' ע"א ועל זה התפלאה רבקה איך אחרי הרבה תפילות ושינוי מידת הדין לרחמים יצא בן רשע חלילה והרי כל תפילתה לבן שירבה כבוד שמים ולא חלילה הפוך ועל זה הלכה לשם ועבר לדעת מה קרה שיצא ילד כזה ועל זה ענו לה "ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך " שבאמת יש  פה שני מהויות שונות טוב ורע צדיק ורשע ועל מה ששאלת מדוע התשובה " ולאום מלאום יאמץ " כי כל הכח של הטוב וכל בניתו של הצדיק היא מכח זה שיהיה כנגדו כח שלילי שנלחם מולו ואז על ידי המלחמה של הטוב ברע צומח הטוב יותר ויותר הידיעה שעשיו אורב בשדה תכריח אותו לשבת באהל ולעסוק בתורה עד שיגיע לשלמות ואז יעלה לדרגת ישראל כי שרית עם אנשים ותוכל ומעשה אבות סימן לבנים לדעת שתמיד הרוע אורב לפתחנו ורוצה להפילנו ואנו עומדים ונלחמים מולו וככל שנעמוד חזקים במלחמה נצליח ונגיע לדרגת השלמות והטוב

שבת שלום ומבורכת ✡
וברכת הצלחה למשגיחים במלון חוף גיא.

כניסת שבת: 16:03
צאת השבת: 17:14

הרב מאיר רפאל חי ביטון
מנכ"ל כשרות איגוד הרבנים בישראל

נגישות