פרשת פינחס

פרשת פינחס – לעילוי נשמת ר' פינחס בן אסתר למשפחת עיברי

בפרשתנו מתוארת העברת שרביט ההנהגה ממשה רבנו הרועה הנאמן .איש האלוקים.וסמך את ידיו על יורשו וממשיך מורשתו .את כל ידיו סמך עליו.את כל חכמתו העביר לו עד כדי כך שבתלמוד כתוב על משה "טוב עיין הוא יבורך " שנהג משה בטובת עיין ונתן את כל חכמתו אפילו שלא נצטווה בכך .ויהושע זכה זכות גדולה למלא מקומו של משה רבנו

ומדוע זכה יהושע לכך אומרים רבותינו במדרש את הפסוק במשלי פרק כז פסוק יח

"נוצר תאנה יאכל פריה " שדרך עץ התאנה להוציא פירות כל יום ויום בעונת הצמיחה .ומי שרוצה לאכול מהתאנים חייב להיות עיקבי ובהתמדה במשך מספר ימים לקטוף כל יום את התאנים החדשים שגודלים .וכך היה יהושע בן נון שסימל את סוד ההתמדה והנחישות והדבקות במטרה ולכן זכה להגיע לדרגא זו

והמענין שבפרשתנו לומדים אנו יסוד ההתמדה והרציפות מדין נוסף שיש בפרשה

שבו קוראים אנו על קרבן התמיד שלכאורה היה קרבן מועט שני כבשים בני שנה תמימים אבל על קרבן זה נאמר במדרש " שני כבשים בני שנה שהיו מכבסים עוונותיהם של ישראל " ואנו תוהים מה המיוחד בקרבן התמיד יותר מכל קרבנות המוספים. התודות. והשלמים ?

והתשובה " שניים ליום עולה תמיד "

התדירות .הרציפות .הקביעות וההתמדה .

לא משנה הכמות אפילו כבש אחד אבל קבוע ותדיר בוקר וערב כי זה כל מעלתו של הקרבן

תמיד  בתמידות וזהו הסוד של ההצלחה

וובגמרא תענית דף כ' ע" ב שאלו תלמידים את רבותיהים רב אדא בר אהבה ורבי פרידא ועוד

במה זכו להאריך ימים והתשובות התחילו במילה " מימי" לא הקפדתי בתוך ביתי ועוד סיבות .אבל המוטיב המרכזי הוא " מימי" ברציפות כל הימים

יתן השם ונקיים מצוותיו בהתמדה ונעשה דברים טובים בעיקביות ובזה נזכה להצלחה וברכה אמן.

שבת שלום ומבורכת ???
מאיר רפאל חי ביטון

הרב אברהם ויצמן שליט"א – פרשת פינחס

 

הרב יעקב חרר שליט"א – פרשת פינחס

 

נגישות